Bijles statistiek bij Stats4Students

 

Wij organiseren bijles statistiek voor volgende studierichtingen:Bijles Statistiek Girls Stats4Students

 • Psychologie
 • Sociologie
 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke Wetenschappen
 • Pedagogie
 • Economie


Onderwerpen waar we jou bij kunnen helpen, zijn onder andere:

 • Beschrijvende statistiek (grafieken, kruistabellen, gemiddeldes, mediaan, standaardafwijking, variantie…)
 • Verdelingen: de normale verdeling, student t-verdeling, Poissonverdeling, F-verdeling, Chi²-verdeling, binomiaalverdeling, exponentiële verdeling, uniforme verdeling, …
 • Eenvoudige, multivariate en meervoudige lineaire regressies (de kleinste kwadratenmethode, de determinatie-coëfficient, het verklarend vermogen,…)
 • Lineaire transformaties en combinaties
 • Kansrekenen  (Regel van Bayes, Venn-diagrammen, afhankelijke en onafhankelijke kansen, telproblemen, …)
 • Betrouwbaarheidsintervallen en hypothese-testen
 • Econometrie
 • ANOVA, factoranalyse (PCA en EFA), logistische regressie,…

Vakken waarvoor wij bijlessen statistiek organiseren zijn onder andere:

Bijles Statistiek

 • Sociale Statistiek
 • Statistiek voor Bedrijfswetenschappen
 • Statistiek voor criminologen
 • Data-Analyse 1
 • Statistiek voor pedagogen, deel 1, 2 en 3
 • Statistiek voor psychologen, deel 1, 2, 3 en 4
 • Statistiek voor economisten (EW)
 • Bedrijfsstatistiek (TEW/EW/HIR)
 • Statistiek voor Handelswetenschappen
 • Bijles SPSS

Staat je vak er niet tussen? Aarzel dan niet om ons toch te contacteren. Wij bekijken of we je kunnen helpen!

Bijles statistiek op jouw maat

Waarom is statistiek zo’n ‘rotvak’?
*Veel studenten lopen reeds tijdens het middelbaar een wiskunde-achterstand op
* Studenten zijn niet altijd vertrouwd met het gebruik van formules.
* De leerstof zelf is abstract
* Vaak is het doel van bepaalde cursusonderdelen niet duidelijk
* Voorbeeldoefeningen zijn vaak niet voldoende om studenten zelfstandig oefeningen te leren oplossen

Dus wat doen wij?
* Wij bespreken tijdens de eerste begeleiding waar de student nood aan heeft, door te vragen naar wiskundige achtergrond en eventuele behaalde resultaten in het verleden.
* Aan de hand van het verhaal van de student reiken wij extra materiaal aan. Dit kan gaan over een revisie van wiskunde-kennis, extra oefeningen, voorbeeldexamenvragen,…

De bijlessen statistiek gaan door in centrum Leuven: Zo kan je gemakkelijk bij ons geraken met de fiets of te voet.

Wij streven er bij Stats4Students naar je optimaal te helpen en je als student te leren hoe je zelf met je statistiek-cursus aan de slag kan gaan.

Al onze lesgevers zijn experten in hun vak: Wij werken enkel met uitmuntende lesgevers die grote onderscheidingen haalden voor statistiek-vakken. Alle docenten worden intern opgeleid, zodat iedereen bij Stats4Students dezelfde methodes volgt om studenten optimaal voor te bereiden. Omdat we gespecialiseerd zijn in statistiek, hebben we veel te bieden: een standaard les-methode, een aanpak die gefocust is op oefeningen, extra oefeningen en voorbeeld-examenvragen.

Werking

 • Wij werken met verschillende lespakketten. De prijs hangt af van het aantal uren begeleiding en het niveau van het vak. Gelieve ons te contacteren zodat we kunnen bekijken hoe we je het beste kunnen helpen.
 • De lessen gaan door in Centrum Leuven, op het kot van de student of bij de studiebegeleider.
 • Bij ziekte wordt een individuele bijles nooit aangerekend. Wel vragen we een doktersattest als bewijs. Verwittig je bijlesdocent zo snel mogelijk als je niet aanwezig kan zijn voor je bijles. Indien de bijlesdocent ziek is, contacteert deze de student zo snel mogelijk en wordt de bijles op een ander tijdstip ingepland.
 • Bij ziekte van de student die deelneemt aan een groepscursus is geen terugbetaling mogelijk.
 • Niet-opgenomen, maar betaalde uren worden steeds integraal terugbetaald tot 4 maanden na boeking door eenvoudig te mailen naar barbara@stats4students.be.
 • De minimale duur van een les is twee uur. Het is de verantwoordelijkheid van de student om voldoende vragen voor te bereiden, of aan de bijlesdocent door te geven over welk deel van de cursus moeilijkheden bestaan zodat extra oefeningen voorzien kunnen worden.
 • Het minimum pakket dat geboekt kan worden is 6u, of 3 lessen van telkens 2u.

We organiseren ook regelmatig vraagmarathons en blokdagen, dus neem zeker een kijkje op onze events-pagina of op onze Facebookpagina.

Enkele reviews van onze studenten

Charissa, Bijles Statistiek voor Psychologen, deel 2

“Een aanpak die echt op jou persoonlijk is afgesteld, heeft me enorm geholpen om de nodige inzichten te krijgen.
Duidelijke uitleg en structuur bieden in een cursus die anders wel Chinees lijkt.
Een echte aanrader!”

Amanda, Bijles Sociale Statistiek

“Geweldig, professioneel en doelgericht. Uitstekend geïntegreerd met de cursus van KU Leuven. Sociale statistiek is voor velen geen ponykamp. Uiteraard, ook niet voor mij.� �� Deskundige ondersteuning aangeboden door deze briljante docente helpt mij om op een structurele wijze door de wiskundige hel te lopen. Ik geniet van de lessen en begrijp eindelijk waarom ik aan de statistiek doe. Jammer, dat ik niet eerder aan begonnen ben.
Een absolute aanrader! # dankbaar!”

Anneleen, Bijles Statistiek voor Pedagogen, deel 3

“Ik heb vandaag mijn punten van mijn examen statistiek voor pedagogen deel 3 gekregen en ik kon mijn ogen niet geloven…. een 12/20!! Ik wil jou bedanken voor de lessen (ook al waren het er maar 3) want ze hebben er echt voor gezorgd dat ik inzicht heb gekregen!! Keep up the good work zou ik dus zeggen want het helpt echt!!!”

 

Julia, Bijles Statistiek voor Psychologen, deel 1

“Ik heb hier statistiek voor psychologen deel 1 gevolgd en het heeft mij enorm geholpen. Een heel interactieve les waar je niet alleen werkt om de oefeningen te begrijpen maar ook om uw inzicht te verbeteren. Ze hebben de cursussen zelf dus ze weten exact waarover het gaat en wat er gevraagd kan worden. De lessen zijn heel goed voorbereid om geen minuut te verspillen! Zeker een aanrader”

 

Marie-Eline, Bijles Statistiek voor Psychologen, deel 1

“Bedankt voor de persoonlijke, duidelijke uitleg en de extra motivatie die ik hierdoor heb gekregen! Het is een echte aanrader!”